Šiame pranešime informuojame, kaip ir kur AB „MV GROUP Production“ (juridinio asmens kodas 132082782, registruotos buveinės adresas Aukštaičių g. 7, Vilnius) tvarko  parduotuvių lankytojų asmens duomenis, susijusius su vykdomu parduotuvių  stebėjimu vaizdo kameromis.

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą parduotuvėse lankytojai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą.

Vaizdas stebimas parduotuvių patalpose (salėse, sandėliuose).

Parduotuvėse vykdomas vaizdo stebėjimas yra nenutrūkstamas.

AB „MV GROUP Production“ užtikrina, kad vaizdo duomenis tvarkytų tik AB „MV GROUP Production“ įgalioti asmenys, kurie yra supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Kokių kategorijų asmens duomenis mes renkame?

Parduotuvių lankytojų atvaizdą ir su  parduotuvių lankytojais susiję įrašai bei visi kiti parduotuvių lankytojų asmens duomenys ir veiksmai vaizdo stebėjimo kamerų aprėpties zonoje.

Vykdydami vaizdo stebėjimą renkame šią informaciją: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta.

Kodėl mes renkame šiuos asmens duomenis?

Parduotuvių lankytojų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

Kokiu teisiniu pagrindu mes renkame šiuos asmens duomenis?

Mūsų teisėto intereso ir esminių interesų, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsaugos.

Iš kur mes gauname šiuos asmens duomenis?

Asmens duomenis mes renkame naudodami technines priemones, t. y. IP kameras bei įrašus saugant į duomenų masyvą nepasiekiamą iš išorinio tinklo. Ši sistema nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

Kam mes perduodame šiuos asmens duomenis?

Asmens duomenis mes galime perduoti:

Jūsų asmens duomenys nėra nei perduodami, nei tvarkomi šalyse, kurios nėra ES ir EEE valstybės.

Kiek laiko mes saugome šiuos asmens duomenis?

Stebėjimo vaizdo kameromis įrašai bus saugojami ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, išskyrus atvejus, jei įrašuose yra informacijos, būtinos pasiekti apibrėžtą tikslą. Tokiu atveju įrašas bus saugojamas tol, kol bus išaiškinta nustatyta problema arba užbaigtas atitinkamas tyrimas.

Kokias jūs turite teises dėl šių asmens duomenų?

Jūs turite teisę:

Kur jums kreiptis dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo?

Klausimais, susijusiais su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, prašome kreiptis el. pašto adresu .