Jeden z największych producentów napojów alkoholowych w regionie, zrzeszający fabryki Stumbras, Alita, Anykščių Vynas i Gubernija. Każda z tych wytwórni jest wyjątkowa, posiada wieloletnie doświadczenie oraz określoną specjalizację i wizję, łączy je szacunek dla dziedzictwa litewskich napojów i zachowanie tradycji. Dziedzictwo dawnych mistrzów staje się źródłem inspiracji do tworzenia nowych produktów i ulepszania wielowiekowych receptur.

To synergia czterech różnych fabryk, wspólnego unikalnego centrum zarządzającego zakładami produkcyjnymi, laboratoriów, technologii oraz zespołu dysponującego zróżnicowanymi umiejętnościami, wiedzą i pomysłami, która zapewnia najwyższy poziom jakości w produkcji napojów.

Nasza duma i radość