Głównym zadaniem tego oddziału jest zarządzanie, utrzymanie oraz odnawianie majątku ruchomego, nieruchomego i intelektualnego wszystkich spółek należących do Grupy.