Głównym zadaniem MV GROUP Asset Management jest zarządzanie, utrzymanie i odnawianie majątku ruchomego, nieruchomego i intelektualnego wszystkich spółek należących do Grupy.