Galvenais MV GROUP Asset Management uzdevums ir pārvaldīt, uzturēt un atjaunot visu grupas uzņēmumu kustamos, nekustamos un intelektuālos īpašumus.